Seniorer på arbejdsmarkedet

På SeniorArbejdsLiv kan du få svar på, hvad der skubber nogle ufrivilligt tidligt ud, og hvad der er med til at fastholde andre længe og tilfredse i arbejdslivet

Hvordan laver man en god seniorpolitik i praksis?

Hvordan får man en seniorpolitik til at gøre en forskel i praksis, hvornår tilbyder man medarbejderne en samtale, og hvordan tager man dialogen. Det blev livligt drøftet, da repræsentanter for de 9 virksomheder i SeniorArbejdsLivs interviewundersøgelse mødtes i starten af maj. Læs mere om de mange gode drøftelser af, hvordan resultaterne fra undersøgelsen kan bruges i arbejdet med seniorordninger.

Se artiklen

Resultater

Der præsenteres løbende nye resultater fra de tre forskningsundersøgelser i SeniorArbejdsLiv i form af fx artikler, rapporter og policybrief.

Gå til resultater

Presse og omtaler

SeniorArbejdsLiv bidrager med artikler og debatindlæg til offentlige diskussioner om flere år på arbejdsmarkedet, nedslidning, aldersdiskrimination, gråt guld m.m.

Se presse & omtaler

Forskningsundersøgelserne

Tre delundersøgelser i SeniorArbejdsLiv tilvejebringer ny viden om, hvad der er med til at holde seniorer på arbejdsmarkedet, og hvad der er med til at skubbe dem ud.

Se undersøgelserne

Hvad er SeniorArbejdsLiv

SeniorArbejdsLiv identificerer og kommunikerer forhold, som står i vejen for en senere og værdig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

Læs mere