Resultater fra SeniorArbejdsLivOld

Her præsenteres løbende resultater fra de tre forskningsundersøgelser i SeniorArbejdsLiv.

SeniorArbejdsLiv i et lønmodtager-perspektiv

Hvad fastholder seniorer på arbejdsmarkedet, og hvad skubber seniorerne ud? Se hvad seniorerne svarer.

Spørgeskemaet – se hvilke spørgsmål seniorerne har svaret på

Se svarene fra seniorerne fordelt på jobgrupper (excelark)

Det er nemmest at finde rundt i excel-arket, hvis du har spørgeskemaet ved siden af. Data kan filtreres og sorteres, så du nemt kan finde de informationer, du leder efter, fx sammenligning af jobgrupper for enkelte spørgsmål eller alle spørgsmålene for en enkelt jobgruppe osv. I øverste række ligger filter- og sorter-funktionerne indlejret.

SeniorArbejdsLiv i et arbejdsgiver-perspektiv

Se hvad arbejdsgiverne svarer, når de bliver spurgt om deres holdninger og praksis på seniorområdet.

Spørgeskema med svar

Se også metodenotat om dataindsamlingen

Foreløbige resultater i tabelform

Her kan du finde en række resultater, som ikke nødvendigvist er publicerede, men som er vist i forskellige offentlige sammenhænge.

Gå til tabeller

Videnskabelige artikler

Her kan du se de videnskabelige artikler, som er publiceret i projektet

SeniorArbejdsLiv – i et praksisperspektiv

Resultater fra første del af SeniorArbejdsLivs praksisundersøgelse på ni case-arbejdspladser.

I rapporten ‘SeniorArbejdsLiv i et praksisperspektiv’ bliver der gået i dybden med seniorers tanker og adfærd i forhold til de faktorer, der kan være med til at holde på eller skubbe seniorer ud af arbejdsmarkedet. Undersøgelsen er gennemført via kvalitative interview med seniorer på forskellige typer af arbejdspladser. Desuden interviewes topchefer, HR/AMR-chefer, tillidsfolk og arbejdsmiljørepræsentanter om, hvordan seniorpolitik praktiseres på arbejdspladserne.

Læs rapporten: Praksisundersøgelse på ni case-arbejdspladser

Læs også artikel om undersøgelsen

Ingen enkle svar på at være seniormedarbejder

Manglende kendskab til arbejdspladsens seniorpolitik og uklarheder om indholdet er to af de ting, der kan medvirke til en beslutning om at forlade arbejdsmarkedet. Det viser ny forskning, der peger på en række senior-dilemmaer.

Læs artiklen på mitarbejdsmiljo.dk

 

Ændre dit samtykke til brug af cookies