Forskning 22018-12-10T11:19:42+00:00

De tre forskningsundersøgelser

SeniorArbejdsLiv tilvejebringer ny og solid viden om, hvad der fastholder seniorer på arbejdsmarkedet, de såkaldte stay-faktorer, og hvad der skubber seniorer ud af arbejdsmarkedet, de såkaldte push-faktorer. Det sker gennem to store survey-undersøgelser samt et kvalitativt studie.