Ny artikel: Virksomhedens sociale kapital og seniorpolitik kan gensidigt understøtte hinanden

Ny videnskabelig artikel peger på, at en succesfuld udvikling og implementering af en seniorpolitik afhænger af, om medarbejderne oplever både processen og tildelingen af goder som retfærdig, om de rette personer har været involveret, samt om der er tillid i relationen til ledelsen.

Samtidig kan seniorpolitikken i nogen grad også bidrage til udvikling af den sociale kapital, særligt hvis der er gennemsigtighed og klar sammenhæng mellem intentioner, praksis og tildelingskriterier omkring implementeringen.

Læs artiklen: Workplace Social Capital in the Development and Implementation of a Senior Policy

Ændre dit samtykke til brug af cookies