Resultater fra SeniorArbejdsLiv

Her præsenteres løbende resultater fra de tre forskningsundersøgelser i SeniorArbejdsLiv

Bøger og rapporter

Bogen ‘SeniorArbejdsLiv’ samler resultaterne for projektets to første år. Desuden udgives tematiserede rapporter, bl.a. om seniorpolitik og -praksis.

Se bøger og rapporter

Undersøgelse og data

Forskningsprojektet består af tre forskellige undersøgelser

Se undersøgelserne

Videnskabelige artikler

Der publiceres løbende videnskabelige artikler i internationale og danske tidsskrifter.

Se artiklerne

Besvarelser i tabelform

Spørgeskemasvar fra seniorer og arbejdsgivere oplistet i tabelform. Herunder en række foreløbige resultater.

Se svar i tabelform

Policy briefs

Policy briefs formidler artikler og resultater fra projektet på en let tilgængelig måde.

Se policy briefs

Ændre dit samtykke til brug af cookies