Svar fra seniorer og arbejdsgivere

SeniorArbejdsLiv i et arbejdsgiver-perspektiv. 2020-undersøgelsen

Se hvad arbejdsgiverne svarer, når de bliver spurgt om deres holdninger og praksis på seniorområdet.

Spørgeskema med svar

Se også metodenotat om dataindsamlingen


SeniorArbejdsLiv i et lønmodtager-perspektiv. 2020-undersøgelsen

Hvad fastholder seniorer på arbejdsmarkedet, og hvad skubber seniorerne ud? Se hvad seniorerne svarer.

Spørgeskemaet – se hvilke spørgsmål seniorerne har svaret på

Se svarene fra seniorerne fordelt på jobgrupper (excelark)

Det er nemmest at finde rundt i excel-arket, hvis du har spørgeskemaet ved siden af. Data kan filtreres og sorteres, så du nemt kan finde de informationer, du leder efter, fx sammenligning af jobgrupper for enkelte spørgsmål eller alle spørgsmålene for en enkelt jobgruppe osv. I øverste række ligger filter- og sorter-funktionerne indlejret.


SeniorArbejdsLiv i et arbejdsgiver-perspektiv. 2018-undersøgelsen

Se hvad arbejdsgiverne svarer, når de bliver spurgt om deres holdninger og praksis på seniorområdet.

Spørgeskema med svar

Se også metodenotat om dataindsamlingen


SeniorArbejdsLiv i et lønmodtager-perspektiv. 2018-undersøgelsen

Se hvad seniorerne svarer. Her kan du se en række resultater, som ikke nødvendigvis er publiceret, men som er vist i forskellige offentlige sammenhænge. Tallene er angivet i procent, hvis ikke andet er angivet.

Har din arbejdsplads en nedskreven seniorpolitik?

Se hvad seniorerne svarer

Hvilke muligheder for seniorordninger har seniorerne?

Se hvad seniorerne svarer -samlet og fordelt på jobtyper fra stillesiddende til fysisk hårdt arbejde

Hvor mange virksomheder tilbyder hvilke fastholdelsestiltag?

Se hvad arbejdsgiverne svarer

Hvilke forestillinger har arbejdsgivere om medarbejdere +60 år sammenlignet med dem på 30-40 år?

Se hvad arbejdsgiverne svarer

Hvor mange forventer at forlade arbejdsmarkedet før folkepensionsalderen?

Se hvad seniorerne svarer

Hvor mange forventer at forlade arbejdsmarkedet efter folkepensionsalderen?

Se hvad seniorerne svarer

Hvad kan få de ældre medarbejdere til at gå?

Se hvad seniorerne svarer samlet

Se hvad de svarer fordelt på typer af job fra stillesiddende til fysisk hårdt arbejde

Hvad kan få de ældre medarbejdere til at blive?

Se hvad seniorerne svarer samlet

Se hvad de svarer fordelt på typer af job fra stillesiddende til fysisk hårdt arbejde

Hvilke kanaler har virksomhederne anvendt, når de har ansat +55 årige?

Se hvad arbejdsgiverne svarer

Ændre dit samtykke til brug af cookies