Her præsenteres løbende resultater fra de tre forskningsundersøgelser i SeniorArbejdsLiv

Policy brief

Policybrief formidler artikler og resultater fra projektet på en let tilgængelig måde.

Se policybrief

Bøger og rapporter

Bogen ‘SeniorArbejdsLiv’ samler resultaterne for projektets to første år. Desuden udgives tematiserede rapporter, bl.a. om seniorpolitik og -praksis.

Se bøger og rapporter

Videnskabelige artikler

Der publiceres løbende videnskabelige artikler i internationale og danske tidsskrifter.

Se artiklerne

Nyheder & artikler

Udvalgte forskningsresultater formidles i form af nyheder og artikler.

Se nyheder & artikler

Besvarelser i tabelform

Spørgeskemasvar fra seniorer og arbejdsgivere oplistet i tabelform. Herunder en række foreløbige resultater.

Se svar i tabelform