Bøger og rapporter

Diskrimination på arbejdsmarkedet: Hvordan selekterer danske arbejdsgivere ansøgere med forskellige karakteristika?

Undersøgelsen er lavet via et spørgeskemaeksperiment, der er det mest omfattende af sin slags til at undersøge diskrimination på arbejdsmarkedet i Danmark. I eksperimentet blev hver arbejdsgiver bedt om at forholde sig til fire forskellige ansøgere, der var lige kvalificerede til at udføre jobbet. I alt har arbejdsgiverne således vurderet 20.068 ansøgere.

Læs undersøgelsen: Labour market discrimination: Relative, additive, and multiplicative effects


Arbejdsgivernes praksisser og holdninger til seniorerne i perioden 2018-2022

Rapporten beskriver udviklingstendenser i danske arbejdsgivers praksisser og holdninger til seniorer i perioden 2018-2022. Rapporten er baseret på tre større spørgeskemaundersøgelser, der er gennemført i henholdsvis 2018, 2020 og 2022 blandt danske arbejdspladser med minimum fem ansatte.

Download rapporten her: Arbejdsgivernes praksisser og holdninger til seniorerne i perioden 2018-2022


Medarbejderundersøgelse: Motiver, muligheder og barrierer for et længere arbejdsliv i Danmark

Rapporten undersøger årsagerne til tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet eller valget om at arbejde til en høj alder i perioden 2018-2022. Rapporten inkluderer spørgeskemabesvarelser om helbred, forventet årsager til afgang fra arbejdsmarkedet, hvad der kan få seniorerne til at blive, og muligheder på arbejdspladsen for at tilpasse seniorarbejdslivet.

Download rapporten her: Medarbejderundersøgelse: Motiver, muligheder og barrierer for et længere arbejdsliv i Danmark


Rapport analyserer tidlig tilbagetrækning

Rapporten sammenligner selvvurderet helbred, følelsen af fysisk og psykisk nedslidning, arbejdsevne, smerter og stress på tværs af de forskellige former for tidlig tilbagetrækning: efterløn, tidlig pension (Arne-pension), seniorpension og førtidspension.

Download rapporten her: Rapport om tidlig tilbagetrækning


Bog om rekruttering, fastholdelse og afvikling af seniorarbejdskraften

På baggrund af data fra SeniorArbejdsliv er der sommeren 2022 udgivet endnu en bog: ”Arbejdspladsen og seniorpersonalet - Rekruttering, fastholdelse og afvikling af seniorarbejdskraften”. Læs mere om bogen og download den på Aalborg Universitetsforlag.


SeniorArbejdsLiv i et arbejdsgiver-perspektiv. 2020-undersøgelsen

Se hvad arbejdsgiverne svarer, når de bliver spurgt om deres holdninger og praksis på seniorområdet.

Spørgeskema med svar

Se også metodenotat om dataindsamlingen


Metodenotat om 2020-spørgeskemaundersøgelsen

Se metodenotat om 2020-spørgeskemaundersøgelsen: Metodebeskrivelse - seniorarbejdsliv - perceptionsundersøgelsen 2020


Rapport: SeniorArbejdsLiv – Muligheder og barrierer for et langt og sundt arbejdsliv i Danmark - 16. september 2021

Flere seniorer forventer, at de må forlade arbejdsmarkedet på grund af helbredet, og fordi de ikke længere vil kunne klare arbejdet. En del af dem ville sandsynligvis fortsætte nogle år endnu, hvis de fik mulighed for nedsat arbejdstid, øget fleksibilitet og et bedre fysisk og psykisk arbejdsmiljø. I rapporten analyseres udviklingen i de muligheder og barrierer for et langt og sundt arbejdsliv, som seniorer i Danmark oplever i perioden 2018-2020.

Læs mere om rapporten her | Download rapporten


SeniorArbejdsLiv - bogen

Den 6. maj 2020 blev bogen ’SeniorArbejdsLiv’ udgivet på forlaget Frydenlund. Bogen præsenterer den nyeste viden om, hvad der skubber nogle seniorer ufrivilligt ud af arbejdsmarkedet, og hvad der er med til at fastholde andre længe og tilfredse i arbejdslivet.

Se resume af bogen og hør forfatterne fortælle om bogen


SeniorArbejdsLiv – i et praksisperspektiv

I rapporten ‘SeniorArbejdsLiv i et praksisperspektiv’ bliver der gået i dybden med seniorers tanker og adfærd i forhold til de faktorer, der kan være med til at holde på eller skubbe seniorer ud af arbejdsmarkedet. Undersøgelsen er gennemført via kvalitative interview med seniorer på forskellige typer af arbejdspladser. Desuden interviewes topchefer, HR/AMR-chefer, tillidsfolk og arbejdsmiljørepræsentanter om, hvordan seniorpolitik praktiseres på arbejdspladserne.

Læs rapporten

Ændre dit samtykke til brug af cookies