Bøger og rapporter

Bog om rekruttering, fastholdelse og afvikling af seniorarbejdskraften

På baggrund af data fra SeniorArbejdsliv er der sommeren 2022 udgivet endnu en bog: ”Arbejdspladsen og seniorpersonalet - Rekruttering, fastholdelse og afvikling af seniorarbejdskraften”. Læs mere om bogen og download den på Aalborg Universitetsforlag.


SeniorArbejdsLiv i et arbejdsgiver-perspektiv. 2020-undersøgelsen

Se hvad arbejdsgiverne svarer, når de bliver spurgt om deres holdninger og praksis på seniorområdet.

Spørgeskema med svar

Se også metodenotat om dataindsamlingen


Metodenotat om 2020-spørgeskemaundersøgelsen

Se metodenotat om 2020-spørgeskemaundersøgelsen: Metodebeskrivelse - seniorarbejdsliv - perceptionsundersøgelsen 2020


Rapport: SeniorArbejdsLiv – Muligheder og barrierer for et langt og sundt arbejdsliv i Danmark - 16. september 2021

Flere seniorer forventer, at de må forlade arbejdsmarkedet på grund af helbredet, og fordi de ikke længere vil kunne klare arbejdet. En del af dem ville sandsynligvis fortsætte nogle år endnu, hvis de fik mulighed for nedsat arbejdstid, øget fleksibilitet og et bedre fysisk og psykisk arbejdsmiljø. I rapporten analyseres udviklingen i de muligheder og barrierer for et langt og sundt arbejdsliv, som seniorer i Danmark oplever i perioden 2018-2020.

Læs mere om rapporten her | Download rapporten


SeniorArbejdsLiv - bogen

Den 6. maj 2020 blev bogen ’SeniorArbejdsLiv’ udgivet på forlaget Frydenlund. Bogen præsenterer den nyeste viden om, hvad der skubber nogle seniorer ufrivilligt ud af arbejdsmarkedet, og hvad der er med til at fastholde andre længe og tilfredse i arbejdslivet.

Se resume af bogen og hør forfatterne fortælle om bogen


SeniorArbejdsLiv – i et praksisperspektiv

I rapporten ‘SeniorArbejdsLiv i et praksisperspektiv’ bliver der gået i dybden med seniorers tanker og adfærd i forhold til de faktorer, der kan være med til at holde på eller skubbe seniorer ud af arbejdsmarkedet. Undersøgelsen er gennemført via kvalitative interview med seniorer på forskellige typer af arbejdspladser. Desuden interviewes topchefer, HR/AMR-chefer, tillidsfolk og arbejdsmiljørepræsentanter om, hvordan seniorpolitik praktiseres på arbejdspladserne.

Læs rapporten