Forskning – resultater

De tre forskningsundersøgelser

SeniorArbejdsLiv skal tilvejebringe ny og solid viden om, hvad der fastholder seniorer på arbejdsmarkedet – de såkaldte stay-faktorer – og hvad der skubber seniorer ud af arbejdsmarkedet – de såkaldte push-faktorer. Det sker gennem to store survey-undersøgelser samt et kvalitativt studie.

Delundersøgelse 1. SeniorArbejdsLiv i et arbejdsgiverperspektiv:

‘SeniorArbejdsLiv i et arbejdsgiverperspektiv’ vil gennem et stort virksomhedssurvey kortlægge og analysere arbejdsgiveres og lederes holdninger og praksis på seniorområdet. Aalborg Universitet står for undersøgelsen.

Kontaktperson: Per H. Jensen, professor, Aalborg Universitet: perh@dps.aau.dk

Delundersøgelse 2. SeniorArbejdsLiv i et lønmodtagerperspektiv:

‘SeniorArbejdsLiv i et lønmodtagerperspektiv’ er et stort survey, der sendes til ca. 30.000 seniorer, og som skal belyse push- og stay-faktorer samt hvilke holdninger og tanker seniorerne har til arbejdsliv og tilbagetrækning. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø står for undersøgelsen.

Se en kort beskrivelse på engelsk af medarbejderundersøgelsens formål og analyser

Kontaktperson: Lars L. Andersen, professor, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø: lla@nfa.dk

Delundersøgelse 3. SeniorArbejdsLiv i et praksisperspektiv:

‘SeniorArbejdsLiv i et praksisperspektiv’ er et kvalitativt studie, som går i dybden med seniorers tanker og adfærd i forhold til push- og stay-mekanismerne. Samtidig belyses arbejdspladsernes overvejelser og ageren i forhold til push- og stay-faktorer. Undersøgelsen foretages via kvalitative interview blandt seniorer på 9 forskellige typer af arbejdspladser. Desuden vil topchefer, HR/AMR chefer, tillidsfolk og arbejdsmiljørepræsentanter blive interviewet om, hvordan seniorpolitik praktiseres. TeamArbejdsliv står for undersøgelsen.

Kontaktperson: Flemming Pedersen, direktør, TeamArbejdsliv: flemp@teamarbejdsliv.dk

Resultater

policybriefs

Ændre dit samtykke til brug af cookies