Seneste nyt

Herunder finder du udvalgte omtaler af forskningsprojektet SeniorArbejdsLiv. Vurderinger og holdninger i citater er den citeredes egne.

Temarapport om fleksibilitet i tid og rum

Denne rapport sammenfatter erfaringer med forskellige former for arbejdsmæssig fleksibilitet i tid og rum. Det drejer sig bl.a. om nedsat tid, fleksibel arbejdstid og hjemmearbejde. Rapporten er skrevet ud fra kvalitative interview med ledere og medarbejderrepræsentanter fra otte virksomheder. Resultaterne peger på, at der både er gevinster og omkostninger forbundet med øget fleksibilitet i tid og rum.

Download temarapporten her: Seniorer og fleksibilitet i tid og rum


Rapport om fleksibilitet i seniorarbejdslivet

Rapporten giver en detaljeret indsigt i udbredelsen og betydningen af forskellige fleksibilitetsformer i seniorarbejdslivet blandt beskæftigede seniorer i Danmark. Analysen er lavet på baggrund af data fra tredje runde (2022) af SeniorArbejdsLivs repræsentative undersøgelse blandt lønmodtagere over 50 år i Danmark. Der er tale om selvrapporteret data, og i alt har 14.674 beskæftigede +50-årige deltaget i spørgeskemaundersøgelsen.

Download rapporten her: Fleksibilitet i seniorarbejdslivet


Ny artikel: Virksomhedens sociale kapital og seniorpolitik kan gensidigt understøtte hinanden

Ny videnskabelig artikel peger på, at en succesfuld udvikling og implementering af en seniorpolitik afhænger af, om medarbejderne oplever både processen og tildelingen af goder som retfærdig, om de rette personer har været involveret, samt om der er tillid i relationen til ledelsen.

Samtidig kan seniorpolitikken i nogen grad også bidrage til udvikling af den sociale kapital, særligt hvis der er gennemsigtighed og klar sammenhæng mellem intentioner, praksis og tildelingskriterier omkring implementeringen.

Læs artiklen: Workplace Social Capital in the Development and Implementation of a Senior Policy


Ny undersøgelse: Indsatser for at fastholde seniorer virker

Hvilken betydning har arbejdsgivernes indsats for fastholdelse af seniorer?

Ny undersøgelse viser, at muligheden for tilpasning af arbejdsopgaver og at gå på nedsat tid samt holdningen over for seniormedarbejdere har en effekt i forhold til at undgå tidlig tilbagetrækning. Undersøgelsen er baseret på spørgeskemabesvarelser fra seniorer og deres arbejdsgivere.

Læs undersøgelsen: Managing an ageing workforce: workplace retention practices and early labour market exit


Analyse sammenligner arbejdsevne blandt 74 jobgrupper

Der er stor forskel på, hvor god arbejdsevne forskellige faggrupper har, når man spørger de +50-årige.

Det viser en analyse, der sammenligner selvrapporteret arbejdsevne blandt 14.690 beskæftigede +50-årige i Danmark. Analysen er en del af forskningsprojektet SeniorArbejdsLiv og bygger på detaljeret data fra en tidligere offentliggjort rapport. Deltagerne er blevet spurgt ”Hvor god synes du din nuværende arbejdsevne er?” og har herefter svaret med et tal fra 0 til 10, hvor 0 er ’Ude af stand til at arbejde’, og 10 er ’Bedste arbejdsevne nogensinde’. Herefter er der beregnet et vægtet gennemsnit på jobgruppe-niveau.

Se tabellen her

Se flere omtaler

Analyse sammenligner forventet tilbagetrækningsalder blandt 69 jobgrupper

Der er stor forskel på, hvornår forskellige faggrupper forventer at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, når man spørger de +50 årige.

Det viser en analyse, der sammenligner forventet tilbagetrækningsalder blandt 14.690 beskæftigede +50-årige i Danmark. Analysen er en del af forskningsprojektet SeniorArbejdsLiv og bygger på detaljeret data fra en tidligere offentliggjort rapport.

Se tabellen her


Analyse sammenligner jobtilfredshed blandt 56 jobgrupper

Der er stor forskel på, hvor tilfredse forskellige faggrupper er med deres arbejde, når man spørger de +50 årige.

Det viser en analyse, der sammenligner jobtilfredsheden blandt 14.690 beskæftigede +50-årige i Danmark. Analysen er en del af forskningsprojektet SeniorArbejdsLiv og bygger på supplerende data, hvorfra der tidligere er offentliggjort en rapport.

Se tabellen her


Ny rapport: Udviklingen af arbejdsgivernes praksisser og holdninger til seniorerne i perioden 2018-2022

Rapporten beskriver udviklingstendenser i danske arbejdsgivers praksisser og holdninger til seniorer i perioden 2018-2022. Rapporten er baseret på tre større spørgeskemaundersøgelser, der er gennemført i henholdsvis 2018, 2020 og 2022 blandt danske arbejdspladser med minimum fem ansatte.

Download rapporten her: Arbejdsgivernes praksisser og holdninger til seniorerne i perioden 2018-2022


Medarbejderundersøgelse: Flere seniorer vil arbejde til efter pensionsalderen

Rapporten undersøger årsagerne til tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet eller valget om at arbejde til en høj alder i perioden 2018-2022. Rapporten inkluderer spørgeskemabesvarelser om helbred, forventet årsager til afgang fra arbejdsmarkedet, hvad der kan få seniorerne til at blive, og muligheder på arbejdspladsen for at tilpasse seniorarbejdslivet.

Download rapporten her: Medarbejderundersøgelse: Motiver, muligheder og barrierer for et længere arbejdsliv i Danmark


Ny undersøgelse: Sådan selekterer arbejdsgivere ansøgere med forskellige karakteristika

Undersøgelsen er lavet via et spørgeskemaeksperiment, der er det mest omfattende af sin slags til at undersøge diskrimination på arbejdsmarkedet i Danmark.

I eksperimentet blev hver arbejdsgiver bedt om at forholde sig til fire forskellige ansøgere, der var lige kvalificerede til at udføre jobbet. I alt har arbejdsgiverne således vurderet 20.068 ansøgere.

Læs undersøgelsen: Labour market discrimination: Relative, additive, and multiplicative effects


Ny rapport analyserer tidlig tilbagetrækning

Rapporten sammenligner selvvurderet helbred, følelsen af fysisk og psykisk nedslidning, arbejdsevne, smerter og stress på tværs af de forskellige former for tidlig tilbagetrækning: efterløn, tidlig pension (Arne-pension), seniorpension og førtidspension.

Læs mere om undersøgelsen og find rapporten her: Ny rapport sammenligner nedslidning blandt seniorpensionister, førtidspensionister, efterlønnere og folk på Arne-pension (nfa.dk)


SeniorArbejdsLiv i NFA-podcasten “Godt Arbejde”

Hvordan giver vi flere seniorer lyst til at blive et par år længere på arbejdsmarkedet? Det spørgsmål stiller Steffen Bohni, direktør ved NFA, sine to gæster Bjarne Hastrup, direktør i Ældre Sagen, og professor ved NFA, Lars L. Andersen, i den første episode af NFA’s podcast Godt Arbejde.

Du kan lytte til podcasten Godt Arbejde via Apple eller Spotify


Dialogkort – sådan får I gang i seniorsamtalen

Med seks forskningsbaserede dialogkort kan man sætte gang i en struktureret snak om, hvilke tilbud arbejdspladsen har til seniorer, hvordan de omsættes til praksis, og hvordan seniorbegrebet i det hele taget opfattes af både medarbejdere og ledere på arbejdspladsen.

Find dialogkortene her: download dem alle samlet i pdf

Oplæg for Seniorpartnerskabet

Professor Lars L. Andersen fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har holdt oplæg for Seniorpartnerskabet. Partnerskabet er skabt af KL og Forhandlingsfællesskabet – det består af 43 kommuner og skal udvikle og inspirere den kommunale seniorindsats.

Med udgangspunkt i viden fra SeniorArbejdsLiv svarede han på spørgsmålet: Hvorfor er der nogle medarbejdere, som forlader arbejdsmarkedet, når de er 61, mens andre arbejder videre til over folkepensionsalderen?

Læs mere og hør hele oplægget her.


PFA Seniorforum 2022 – 23. oktober 2022

Lars L. Andersen deltager i paneldebat på PFA Seniorforum 2022. Arrangementet afholdes søndag d. 23. oktober 2022 kl. 10:00 – 18:00 i Bella Center Copenhagen.


Om Pensionskommisionens anbefalinger P4 Nordjylland – 4. maj 2022

Lars L. Andersen kommenterer på Pensionskommissionens anbefalinger d.4/5 2022 i DR P4 Nordjylland ca. kl. 12.30


Ældresagen: Helbred kan stoppe arbejdslivet – 19. april 2022

Ældresagen skriver d. 19/4-2022 i pressemeddelelse at en række helbredsmæssige udfordringer gør, at seniorer ikke altid kan fortsætte med at arbejde, så længe de ønsker.


Konference om mangel på arbejdskraft – 24. maj 2022

SeniorArbejdsLiv har i samarbejde med Cabi arrangeret en online konference, der finder sted d. 24/05 2022 kl. 8.30 – 11.00. Konferencens tema er: Mangel på arbejdskraft – om fastholdelse og tiltrækning af seniormedarbejdere. Læse mere om konferencen.


Podcast om hvordan I fastholder Jeres seniorer på arbejdspladsen (Sunde stemmer)


Lyt med, det er ganske gratis. På 20 min kan du måske gøre dine eller dine kollegers sidste 20 år på arbejdsmarkedet mere behagelige.

Eksperter kritiserer regeringens måde at undersøge aldersdiskrimination – 10. februar 2020

Læs artikel i Altinget om regeringens måde at undersøge aldersdiskrimination her: Eksperter kritiserer regeringens måde at undersøge aldersdiskrimination – Altinget: Ældre


Undersøgelse viser vejen: Det kan få seniorer til at arbejde i flere år – 22. februar 2022

Omtale af projektets resultater i Nordiske Medier og Jern-Maskinindustrien


Faglige Seniorer: Arbejdsgivere går glip af efterspurgt arbejdsstyrke, når de bevidst fravælger ledige seniorer 26. januar 2022

 

Læs debatindlæg af Palle Smed, Direktør, Faglige Seniorer i A4:  Faglige Seniorer: Arbejdsgivere går glip af efterspurgt arbejdsstyrke, når de bevidst fravælger ledige seniorer – Altinget: Ældre


Fremtidens Danmark tager form efter en aldrende befolkning – 17. januar 2022

Per H. Jensen udtaler sig i artikel i Kristeligt Dagblad om aldringen i den danske befolkning: Fremtidens Danmark tager form efter en aldrende befolkning | Kristeligt Dagblad (kristeligt-dagblad.dk)


Ledere svarer, at de gerne vil ansætte seniorer – men er virkeligheden en anden? – 10. december 2021

Se artiklen med spørgsmål og svar her: Ledere svarer, at de gerne vil ansætte seniorer – men er virkeligheden en anden? | Vigeur.dk


Podcast om seniorpolitik

I podcasten kommer vi rundt om konkrete eksempler på udformning af en seniorpolitik, de dilemmaer, der knytter sig til området og hvilken betydning fastholdelse har på den enkelte arbejdsplads og for den enkelte medarbejder.

Podcasten trækker bl.a. på viden og erfaringer indsamlet i SeniorArbejdslivsprojektet. Den er udarbejdet i samarbejde med partnerskabet ‘Sammen om mental sundhed‘. Lyt med til episoden ‘Seniorer på arbejdspladsen‘.


Vi skal blive på arbejdsmarkedet til vi er 70 år – men hvordan? – 23. september 2021

Se artiklen med spørgsmål og svar her: Vi skal blive på arbejdsmarkedet til vi er 70 år – men hvordan? | Vigeur.dk


Seniorer vil blive længere på jobbet, hvis – 16. september 2021

Seniorer vil blive længere på jobbet, hvis… – GoVarde.dk


Seniorer vil blive længere på jobbet, hvis – 16. september 2021

Seniorer vil blive længere på jobbet, hvis… | fredericiaavisen.dk

 


Tre ud af ti seniorer forventer at blive skubbet ud af arbejdsmarkedet før tid – 16. september 2021

Artikel i Fagbladet3F: fagbladet3f.dk/artikel/3-ud-af-10-seniorer-forventer-blive-skubbet-ud-af-arbejdsmarkedet-foer-tid


‘Kun få DM-medlemmer har en senioraftale’ – DM Akademikerbladet – 13. august 2021

Se artiklen på akademikerbladet.dk


Seniorerne bliver brugt som buffer – 4. august 2021

Læs artiklen i Finansforbundets Magasin Finans: https://issuu.com/magasinetfinans/docs/magasinet_finans_04_2021web/34


De bliver skubbet eller springer selv – 4. august 2021

Læs artiklen i Finansforbundets Magasin Finans: https://issuu.com/magasinetfinans/docs/magasinet_finans_04_2021web/32


Derfor arbejder svenske seniorer længere end danske – 12. maj 2021

SeniorArbejdsliv udgiver sit andet policy brief.

Læs mere på AAU.dk


Det danske arbejdsmarked for seniorer får en klar dumpekarakter – Politiken – 9. maj 2021

Læs artiklen på Politiken.dk.


Går fremtidens ledige fra kontor til kantine? – 17. marts 2021

SeniorArbejdsliv udgiver sin første policy brief.

Læs mere på AAU.dk


‘Ledige seniorer er meget fleksible’ – HK – 19. april 2021

Læs mere på hk.dk


Fire ud af ti seniorer vil forlade arbejdsmarkedet fluks – mandagmorgen – 22. marts 2021

Læs artiklen på mm.dk


Temanyhedsbrev om seniorer – et langt og bæredygtig arbejdsliv 3. juli 2020

Færre belastninger, god trivsel, fleksible arbejdstider og mere fritid kan få seniorerne til at tage et par år mere på arbejdsmarkedet. Og ledige seniorer er villige til at skifte jobområde for at komme ind på arbejdsmarkedet.

Læs temanyhedsbrevet på nfa.dk


Tema Seniorarbejdsliv – Magasinet Arbejdsmiljø nr. 5 2020

Medarbejdere med fysisk hårdt arbejde må forlade arbejdsmarkedet før tid på grund af helbredet, mens dem med stillesiddende arbejde kan lokkes til at blive med fleksibilitet og fritid. Temaet handler om SeniorArbejdsLiv, der netop er udkommet som bog. Samt hvordan man kan skabe en god seniorpolitik.

Læs mere på mitarbejdsmiljo.dk


Temanyhedsbrev – et godt arbejdsmiljø kan være med til at fastholde seniorer 25 april 2019

De seneste år er der gennemført en række reformer, der skal få danskerne til at blive længere på arbejdsmarkedet. Men der kan være store forskelle på, hvem der kan holde til det, og her spiller arbejdsmiljøet en vigtig rolle.

Læs temanyhedsbrevet på nfa.dk


Podcast: Hvorfor trækker vi os egentlig tilbage, når vi gør det? – Reflektionstid – 28. november 2020

Lyt med på Reflektionstid.dk


Ingen enkle svar på at være seniormedarbejder

Manglende kendskab til arbejdspladsens seniorpolitik og uklarheder om indholdet er to af de ting, der kan medvirke til en beslutning om at forlade arbejdsmarkedet. Det viser ny forskning, der peger på en række senior-dilemmaer.

Læs artiklen på mitarbejdsmiljo.dk


AE-analyse: Arne-pension er en nødvendig nødløsning – A4 Arbejdsmiljø – 28. september 2020

Læs artiklen på a4arbejdsmiljoe


Ny teknologi får seniorer til at forlade arbejdet – HK Kommunal – 21.september 2020

Læs mere på hk.dk


Fyringsrunder går især ud over seniorer – Magisterbladet – 11. september 2020

Læs mere på magisterbladet.dk


‘Kun hver tredje ansatte over 50 år kender til arbejdspladsens seniorpolitik’ – mandagmorgen – 31. august 2020

Læs artiklen på mm.dk


‘Vi skal arbejde længere, men langtfra alle har overskud til det’ – Jyllands-Posten – 24. august 2020

Læs artiklen på jyllands-posten.dk


‘Professor om danskernes stigende pensionsalder: ‘Ren ønsketænkning’ – a4 Arbejdsliv – 20. august 2020

Læs artiklen på a4arbejdsliv.dk


‘Fagforbund føler sig forbigået’ – DR TV-Avisen – 19. august

Se indslaget på dr.tv


‘Tidlig tilbagetrækning – hvad gør Sverige og Tyskland bedre for at fastholde seniorer?’ – DR P1 Orientering – 19 august 2020

Hør indslaget dr.dk/p1 (00.40)


‘En efterlønsordning på krykker’ – DR P1 Morgen – 19. august 2020

Hør indslaget på dr.dk/p1morgen (01.04)


‘Kalder Arne-plan for ‘efterløn på krykker’: ‘Det vil være en gevinst for nogle’ – a4 Arbejdsliv – 19. august 2020

Læs artiklen på a4arbejdsliv.dk


‘Mange bliver skuffede: Fire ud af ti vil trække sig tilbage før folkepensionen’ – DR Nyheder – 19. august 2020

Læs artiklen på dr.dk


‘Analyse: Arne-plan er kun begyndelsen til et bedre arbejdsmiljø’ – A4 Arbejdsmiljø – 19. august 2020

Læs artiklen på a4arbejdsmiljoe


‘Tillykke til Arne: Men udspil hjælper ikke nedslidte pædagoger’ – BUPL.DK – 19. august 2020

Læs artiklen på bupl.dk


‘Hvorfor får psykisk nedslidte ikke ret til tidlig pension?’ – Politikken – 19. august 2020

Læs artiklen på politikken.dk


‘Ny undersøgelse: Danskere med tungt arbejde føler sig presset til pension’ – Kristeligt Dagblad – 18. august 2020

Læs artiklen på kristeligt-dagblad.dk


‘Nu er det Arnes tur – hvor vidtgående var velfærdsaftalen fra 2006?’ – DR P1 Orientering – 17. august 2020

Hør indslaget på dr.p1/orientering (00.16)


‘Hvornår trækker du stikket? Se, hvornår forskellige faggrupper forventer at gå på pension’ – DR Nyheder – 17. august 2020

Læs artiklen på dr.dk


‘Borgerlig pension gavner nedslidte’ – TV Avisen Morgen -16. august 2020

Se indslaget


‘Arnes pension bliver en test af mediernes klassemæssige blindhed’ – Jyllands-Posten 9. august 2020

Læs artiklen på Jyllands-Posten.dk


‘Det får seniorer til at blive længere i job’ – mandagmorgen 3. august 2020

Læs artiklen på mm.dk


‘Seniorer vil pensioneres før tid – Folketinget vil hæve pensionsalderen’ – mandagmorgen 3. august 2020

Læs mere på mm.dk


‘Ny forskning: Hårdt arbejde skubber seniorer ud af arbejdsmarkedet’ – Fagbladet3F 3. august 2020

Læs mere på fagbladet 3f.dk


‘Frivillighed skal stoppe behovet for at hæve pensionsalderen’ – Avisen.dk 3. august 2020

Læs artiklen på avisen.dk


‘Undersøgelse: Så mange vil arbejde efter pensionsalderen’ – A4 Arbejdsliv 18. juni 2020

Læs artiklen på a4arbejdsliv.dk


‘Undersøgelse: Hver 5. vil arbejde efter pensionsalderen’ – Faglige Seniorer 16. juni 2020

Læs mere på fagligsenior.dk


‘Ny forskning udfordrer princip om, at efteruddannelse får seniorer til at arbejde længere’ – Altinget 12. juni 2020

Læs artiklen på altinget.dk


‘Ny viden: Hver anden vil kvitte jobbet før pensionsalderen’ – Altinget 4. juni 2020

Læs mere på altinget.dk


‘Coronakrisen kan sende flere seniorer på tidlig pension’ – Altinget 4. juni 2020

Læs mere på altinget.dk


‘Beskæftigelsesminister: Arne-plan mangler lige det sidste’ – Berlingske 4. juni 2020

Læs mere på Berlingske.dk

Historien kommer fra Ritzau og er bragt af en række andre medier som Information, Jyllands Posten, Kristeligt Dagblad, BT, A4 og flere lokalmedier


‘Ny forskning: Dårligt helbred tvinger i høj grad danskere væk fra arbejdsmarkedet’ – NB Beskæftigelse 4. juni 2020

Læs mere på nb-beskæftigelse.dk


‘Arnes søster får tre år færre på arbejdsmarkedet’ – Netavisen Pio 2. juni 2020

Læs mere på piopio.dk


‘Danske A-kasser: Arbejdsgiverne bør lukke de erfarne seniorer ind’ – Altinget.dk 4. maj 2020

Læs mere på altinget.dk


‘Professor: Omstridte reformer af efterløn og pensionsalder var unødvendige’ – A4 Arbejdsliv den 4. marts 2020

Læs artiklen på A4arbejdsliv.dk


‘Er du fyldt 50 år? Så er du allerede senior og en af jobmarkedets tabere’ – Politikken den 2. marts 2020

Læs artiklen på politikken.dk


Anette blev fyret fra jobcenter som 58-årig: Nu har jeg selv været ledig så længe, at jeg ikke engang figurerer i statistikkerne – Politikken 13. januar 2020

Læs artiklen på politikken.dk


‘Så sent trækker vi os tilbage’ – A4nu 13. februar 2020

Læs mere hos a4nu.dk


En stigende del af seniorerne ender i et økonomisk ingenmandsland – DR P1 Morgen 13. januar

Hør indslaget på P1 Morgen. Det starter ved 01.35.40


En støt stigende gruppe af ledige ældre er fanget i en økonomisk sump – Politikken 12. januar 2020

Politikkens artikel blev gengivet i en række andre medier – bl.a. i A4nu og Information.

Læs artiklen på politikken.dk


Arbejdsmiljøkonferencen 11-12. november 2019

På Danmarks største konference for arbejdsmiljøprofessionelle afholdte SeniorArbejdsLiv to workshop:


Gå-hjem-møde 11. november 2019: Der er brug for de erfarne på arbejdsmarkedet: Fastholder din virksomhed seniorerne?

Hvordan bidrager vi samlet set til, at flere seniorer får mulighed for at forblive længere på arbejdsmarkedet på en værdig måde. Med afsæt i forskningsbaseret viden og gode eksempler fra CABI, NFA, PFA og ARRIVA, som kan inspirere til handling i egen virksomhed.

Se præsentation fra mødet


‘Sådan holder du på seniorerne’ – Mester Tidende 2. december 2019


‘Antallet af ansatte i byggebranchen over 55 år er de seneste 5 år steget med 31 pct.’ – TV 2 Nord 27. november 2019 kl. 19.30

Se indslaget på TV 2 Nord


‘Seniorer vil gerne udskyde pensionen, hvis de bare kan få flere fridage’ – Djoefbladet.dk 19. november 2019

Læs mere på djoefbladet.dk


‘Pension som fortjent’ – Weekendavisen 1. november 2019

Læs artiklen på weekendavisen.dk

Du kan læse artiklen, som indslaget i Weekendavisen er baseret på, i sin fulde længde i tidsskriftet SOC DOK


‘Akademikere vil have mere ferie, hvis de skal blive på arbejdsmarkedet’ – magisterbladet.dk den 23. oktober 2019

Læs mere på magisterbladet.dk


’50 plus er ingen hindring’ – Ekstra Bladet 28. september 2019


‘De fysiske krav bør nedsættes for seniorer’ – Byggeri.dk 25. september 2019


Folkemøde Bornholm 15. juni 2019: 70 år og stadig i job – kan og vil du?

Mindre fysisk og psykisk hårdt arbejde, fleksible arbejdstider, spændende opgaver, selvbestemmelse, gode kolleger, anerkendelse og seniorfridage. Hvad betyder noget for, om seniorerne kan og vil blive lidt længere på arbejdsmarkedet? Debat med afsæt i, hvad seniorerne selv og arbejdsgiverne siger i SeniorArbejdsLiv.

Se nærmere beskrivelse (klik på lørdag den 15. juni og scroll ned)


‘Ingen enkle svar om at være seniormedarbejdere’ – Frederiksborg Amts Avis 14. maj 2019


‘Chefens fordomme kan koste seniorer jobbet’ – Politikken 20. april 2019

Læs artiklen på politikken.dk


Gå-hjem-møde om SeniorArbejdsLiv 27. marts 2019

På gå-hjem-mødet præsenterede forskerne resultater fra SeniorArbejdsLiv – bl.a. nyt om, hvad virksomhederne gør for at fastholde seniorer, hvad seniorerne efterspørger, og hvilke dilemmaer der kan være i seniorordninger. Og de fremmødte var med til at drøfte, hvordan vi sikrer alle de bedste muligheder for at trives ved at blive længere i job.

Hvad kan få seniorerne til at blive lidt længere – hvad siger de selv? Ved professor Lars L. Andersen.
Se præsentationen

Hvad kan få seniorerne til at blive lidt længere – hvad siger arbejdsgiverne? Ved professor Per H. Jensen, Aalborg Universitet.
Se præsentationen

Hvordan får man en seniorpolitik til at gøre en forskel i praksis? Ved Karen Albertsen, ph.d., forsker, TeamArbejdsliv.
Se præsentationen


Temanyhedsbrev om seniorer på arbejdsmarkedet 19. april 2018: ‘Trygfonden igangsætter storstilet initiativ om seniorers arbejdsliv’

Projektet SeniorArbejdsLiv, som er støttet af Trygfonden, kaster lys over hvilke faktorer, der er med til at fastholde seniorer på arbejdsmarkedet, og hvilke faktorer, der er med til at skubbe seniorer ud af arbejdsmarkedet….

Se hele artiklen og de øvrige artikler om seniorer i temanyhedsbrevet


‘Hårdt arbejde får seniorer til at stoppe på job’ – Avisen.dk 5. april 2019

Læs artiklen på avisen.dk


‘I takt med alderen: Flere forventer at arbejde efter pensionen’ – Avisen.dk 4. april 2019

Læs artiklen på avisen.dk


‘Troels Lund Poulsen: Jo tættere pensionen kommer på, jo flere er klar til at arbejde længere’ – Fyens Stiftstidende – Fyns Amts Avis 4. april 2019

Læs artiklen på fyens.dk


Seniorcafé på folkemødet 2018

På folkemødet 2018 inviterede SeniorArbejdsLiv til debat om seniorarbejdslivet under overskriften ‘Bliv! Eller bliv skubbet ud – vi vil så gerne have, at I bliver lidt længere! Hvad får jer til at blive? Hvad skubber jer ud?’ I debatten kunne de fremmødte diskutere med:

  • Andreas Holtermann, Professor, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
  • Anders Hede, Forskningschef, TrygFonden

‘Mediekommentar: Tal i ny analyse om nedslidning bruges politisk’ – NB Beskæftigelse 26. marts 2019

Læs artiklen på nb-beskaeftigelse.dk


’15 procent af de 50-59 årige med tungt fysisk arbejde er truet af nedslidning’ – NB Beskæftigelse 26. marts 2019

Læs artiklen på nb-beskaeftigelse.dk


‘Tusindvis føler sig nedslidte: “Groteske tal”‘ – Avisen.dk 26. marts 2019

Læs mere på avisen.dk


‘Tusindvis af arbejdere føler sig nedslidte’ – Fagbladet3F 25. marts 2019

Læs artiklen på fagbladet3f.dk


‘Socialdemokratiets plan vil give tidlig folkepension til raske danskere’ – Jyllands-Posten 11. marts 2019

Læs artiklen på jyllands-posten.dk


‘Mest slidte får mindst hjælp’ – Politikken 26. februar 2019

Politikkens artikel er gengivet på Jyllands-posten.dk, BT.dk, Avisen.dk, Kristeligt-dagblad.dk, Stiften.dk (Århus Stifttidende), JV.dk (Jyske Vestkysten), Mja.dk (Midtjyllands avis), Nordjyske.dk, Amtsavisen.dk, Viborg-folkeblad.dk, Fyns.dk, Vafo.dk (Vejle Amts Folkeblad), aoh.dk (Herning Folkeblad), samt i Dagbladene Holstebro, Ringkøbing-Skjern, Struer og Folkebladet Lemvig.
Læs artiklen på politikken.dk


‘Jette får tilbudt en hjælp, som kun få med hårdt fysisk arbejde gør’ – Politikken 26. februar 2019

Læs artiklen på politikken.dk


‘Nye tal: Livsstil ikke skyld i smerter på jobbet’ – Avisen.dk 20. februar 2019

Læs artiklen på Avisen.dk


‘Nye tal: Livsstil ikke skyld i smerter på jobbet’ – Fagbladet3F 20. februar 2019

Læs artiklen på Fagbladet3F.dk


‘Debat: 42 år med hårdt fysisk arbejde bør give enhver ret til tidlig pension’ – Politikken 20. februar 2019

Læs artiklen på Politikken.dk


‘Syv ud af ti vil forlade arbejdsmarkedet gradvist – men det kan de allerede i dag’ – TV2-Nyheder 16. februar 2019

Læs artiklen på TV2-Nyheder


’74-årig er på ‘hemmelig’ seniorordning og bestemmer selv, hvornår han vil arbejde’ – TV2-Nyheder, samfund 16. februar 2019

Læs artiklen på TV2-Nyheder


‘Smerter på jobbet: Hver anden faglært og ufaglært tager medicin’ – Avisen.dk 11. februar 2019

Læs artiklen i Avisen.dk


‘Hver anden 3F’er tager medicin på grund af jobbet’ – Fagbladet3F 11. februar 2019

Læs artiklen på Fagbladet3F.dk


‘Højtuddannede kender ikke seniorpolitikken på deres arbejdsplads’ – Avisen.dk 09. februar 2019

Læs artiklen i Avisen.dk


‘Debat: Arbejdsmiljøforsker: Socialdemokratiet vil skabe en slags pensions-apartheid’ – Kristeligt Dagblad 08. februar 2019

Læs artiklen i Kristeligt Dagblad


‘Kun hver tredje akademiker kender seniorpolitikken på sin arbejdsplads’ – Magisterbladet 06. februar 2019

Læs artiklen i Magisterbladet


‘Arbejdsgivere har fordomme mod ældre medarbejdere’ – Jyllands-Posten 10. januar 2019

Se artiklen i Jyllands-Posten


‘Imod. Arbejdsgivere vil ikke hæve pensionsalder’. Analyse, Politikken 9. september 2018

Se artiklen i Politikken


‘Mange arbejdsgivere siger nej til højere pensionsalder’ – Jyllands Posten 19. august 2018

Se artiklen i Jyllands Posten


‘En tredjedel af adspurgte seniorer ved ikke, om deres arbejdsplads har en seniorpolitik’ – TV2-news den 16. juni kl. ca. 07:10. Og igen samme aften i TV2-Nyhederne

Kan ses på TV2-Play. Kræver abonnement.

DR sætter spot på seniorer på arbejdsmarkedet

DR Nyheder har fokus på, hvilken betydning det har, at politikerne har besluttet, at der skal gå flere år, før man kan gå på pension. I sine indslag anvender DR tal fra Aalborg Universitet, TeamArbejdsliv og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Hvad angår de tal, som Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har stillet til rådighed for DR, har DR selv fortolket og fremstillet resultaterne.

Om Pensionskommisionens anbefalinger P4 Nordjylland - 4. maj 2022

Lars L. Andersen kommenterer på Pensionskommissionens anbefalinger d.4/5 2022 i DR P4 Nordjylland ca. kl. 12.30


Om pensionskommissionens anbefalinger i DR1 TV-avisen - 4. maj 2022

Per H. Jensen kommenterer på Pensionskommissionens anbefalinger i DR1 TV-avisen - indslag ca. 17.30.


John og John kører med de døde for Falck: Antallet af seniorer i arbejde stiger - 23. september 2021

https://www.dr.dk/nyheder/regionale/fyn/john-og-john-koerer-med-de-doede-falck-antallet-af-seniorer-i-arbejde-stiger


DR radioavis kl. 12 - 23. september 2021

Per H. Jensen kommenterer på indlæg om at forblive længere på arbejdsmarkedet: https://www.dr.dk/lyd/p4/radioavisen/radioavisen-2021-09-23-12-00


‘Professor: ‘Danmark er pensionsdukse – andre EU-lande gør for lidt” – DR-Udland 07.02.19

Læs artiklen på DR.DK

Se flere omtaler fra DR

‘Jørgen på 65 år holder fri hver mandag: Men kun hver anden virksomhed har en seniorordning’ – DR Nyheder 05.02.19

Læs artiklen på DR.DK


‘Hver anden virksomhed har en senior-ordning’ – DR-Indland 05.02.19

Læs artiklen på DR-DK


‘Skal virksomhederne gøre en ekstra indsats for at ældre medarbejdere også kan være med?’ – DR-P4 05.02.19 kl. 06.00, kl. 07.00, kl. 10.00 og kl. 11.00

Hør indslaget på DR-P4


Kun hver anden virksomhed arbejder for at beholde de ældste ansatte – DR-P1 Morgen 05.02.19 kl. 06.46 og kl. 07.17

Hør indslagene på DR-P1 Morgen


‘Pernille gav et barn hjertemassage, mens hun havde en fødende i røret: Hver anden føler sig presset på jobbet’ – DR-Nyheder 01.02.19

Se artiklen på DR.DK


’Det tærer på psyken at arbejde med mennesker’- 2 indslag i P1-Morgen 01.02.19 kl. hhv. kl. o6.06 og 07.15

Hør indslagene på P1-Morgen


‘Seniorer der arbejder med mennesker føler sig psykisk belastede, viser nye tal fra SeniorArbejdsLiv’ – 3 indslag på DR-P4 01.02.19 med forskellige vinkler

Hør indslag 1 på DR-P4      Hør indslag 2 på DR-P4     Hør indslag 3 på DR-P4


‘Mere end hver anden over 50 år finder deres job psykisk belastende. For 58-årige Lone Persson endte det med stress og sygemelding’ – 01.02.19

Læs artiklen på DR.DK


‘Margrethe blev gladere for sit job: Sådan fik arbejdspladsen bugt med stress’ – DR-Nyheder 01.02.19

Læs artiklen på DR-Nyheder


‘Ældre medarbejdere i ny undersøgelse: Halvdelen har smerter hver uge’ – DR Nyheder 31.01.19

Se artiklen på DR.DK


‘Sosu-hjælper om hævet pensionsalder: ‘Skal man så komme ud til borgerne med sin rollator’? – DR Nyheder 31.01.19

Se artiklen på DR.DK

Ændre dit samtykke til brug af cookies