Resultater fra SeniorArbejdsLiv

Her præsenteres løbende resultater fra de tre forskningsundersøgelser i SeniorArbejdsLiv

Besvarelser i tabelform

Spørgeskemasvar fra seniorer og arbejdsgivere er her oplistet i tabelform. Det gælder også en række foreløbige resultater.

Se svar i tabelform

Bøger og rapporter

I bogen ‘SeniorArbejdsLiv’ er resultaterne for projektets to første år samlet. Desuden udgives tematiserede rapporter – bl.a. om seniorpolitik og -praksis.

Se bøger og rapporter

Videnskabelige artikler

Der publiceres løbende en række videnskabelige artikler fra SeniorArbejdsLiv i internationale og danske tidsskrifter.

Se artiklerne

Nyheder, artikler og policybrief

Projektets forskningsresultater udgives på en let tilgængelig måde i form af nyheder, artikler og policybrief.

Se nyheder, artikler og policybrief