Resultater fra SeniorArbejdsLiv

Her præsenteres løbende resultater fra de tre forskningsundersøgelser i SeniorArbejdsLiv

Policy briefs

Policy briefs formidler artikler og resultater fra projektet på en let tilgængelig måde.

Se policy briefs

Bøger og rapporter

Bogen ‘SeniorArbejdsLiv’ samler resultaterne for projektets to første år. Desuden udgives tematiserede rapporter, bl.a. om seniorpolitik og -praksis.

Se bøger og rapporter

Videnskabelige artikler

Der publiceres løbende videnskabelige artikler i internationale og danske tidsskrifter.

Se artiklerne

Nyheder & artikler

Udvalgte forskningsresultater formidles i form af nyheder og artikler.

Se nyheder & artikler

Besvarelser i tabelform

Spørgeskemasvar fra seniorer og arbejdsgivere oplistet i tabelform. Herunder en række foreløbige resultater.

Se svar i tabelform