De tre forskningsundersøgelser

Undersøgelse 1. SeniorArbejdsLiv i et arbejdsgiver- perspektiv

‘SeniorArbejdsLiv i et arbejdsgiverperspektiv’ kortlægger og analyserer arbejdsgiveres og lederes holdninger og praksis på seniorområdet gennem et stort virksomhedssurvey. Aalborg Universitet står for undersøgelsen.

Se undersøgelsens 2022-spørgeskema med svar fra virksomhederne

Se metodenotat om 2022-spørgeskemaundersøgelsen

Se undersøgelsens 2020-spørgeskema med svar fra virksomhederne

Se metodenotat om 2020-spørgeskemaundersøgelsen

Se undersøgelsens 2018-spørgeskema med svar fra virksomhederne

Se metodenotat om 2018-spørgeskemaundersøgelsen

Kontaktperson

Christian Albrekt Larsen, professor, Aalborg Universitet

Undersøgelse 2. SeniorArbejdsLiv i et lønmodtager- perspektiv

‘SeniorArbejdsLiv i et lønmodtagerperspektiv’ er et stort survey, hvor der er udsendt spørgeskemaer til ca. 30.000 seniorer.

Undersøgelsen skal belyse push- og stay-faktorer samt seniorers holdninger og tanker til arbejdsliv og tilbagetrækning. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø står for undersøgelsen.

Se udviklingstal fra 2018 til 2020

Se undersøgelsens 2020-spørgeskema

Se undersøgelsens 2018-spørgeskema

Se svar fra seniorerne i 2018 fordelt på jobgrupper (excelark)

Se en kort beskrivelse af medarbejderundersøgelsens formål og analyser (engelsk)

Study Protocol

Kontaktperson

Lars L. Andersen, professor, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
lla@nfa.dk

Undersøgelse 3. SeniorArbejdsLiv i et praksis- perspektiv

‘SeniorArbejdsLiv i et praksisperspektiv’ går i dybden med seniorers tanker og adfærd i forhold til push- og stay-faktorer.

Desuden interviewes topchefer, HR/AMR-chefer, tillidsfolk og arbejdsmiljørepræsentanter om, hvordan seniorpolitik praktiseres på virksomhederne.

Undersøgelsen foretages via kvalitative interview blandt seniorer på forskellige typer af arbejdspladser. TeamArbejdsliv står for undersøgelsen.

Se 2018-rapporten ‘SeniorArbejdsLiv i et praksisperspektiv’

Kontaktperson

Flemming Pedersen, direktør, TeamArbejdsliv
flemp@teamarbejdsliv.dk

Ændre dit samtykke til brug af cookies