Kontakt

Har du generelle spørgsmål til SeniorArbejdsLiv-projektet, til en af de tre forskningsundersøgelser eller til kommunikationsindsatsen i SeniorArbejdsLiv finder du kontaktoplysninger her

Kommunikation og presse

Niels Geisle – kommunikationskonsulent, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.
Telefon: 39 16 54 88 / nge@nfa.dk

De tre forskningsundersøgelser

Delundersøgelse 1. der undersøger seniorarbejdslivet ud fra et arbejdsgiverperspektiv

Kontaktperson: Per H. Jensen – professor, Aalborg Universitet:
AAU’s hjemmeside – Centre for Comparative Welfare Studies

Delundersøgelse 2. som undersøger seniorarbejdslivet i et lønmodtagerperspektiv

Projektleder og kontaktperson: Lars L. Andersen – professor, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA): lla@nfa.dk
NFA’s hjemmeside

Delundersøgelse 3. der undersøger seniorarbejdslivet i et praksisperspektiv

Kontaktperson: Flemming Pedersen – direktør, TeamArbejdsliv: flemp@teamarbejdsliv.dk
TeamArbejdslivs hjemmeside