De tre forskningsundersøgelser

Undersøgelse 1. SeniorArbejdsLiv i et arbejdsgiver- perspektiv

‘SeniorArbejdsLiv i et arbejdsgiverperspektiv’ kortlægger og analyserer arbejdsgiveres og lederes holdninger og praksis på seniorområdet gennem et stort virksomhedssurvey. Aalborg Universitet står for undersøgelsen.

Kontaktperson

Per H. Jensen, professor, Aalborg Universitet
perh@dps.aau.dk

Undersøgelse 2. SeniorArbejdsLiv i et lønmodtager- perspektiv

‘SeniorArbejdsLiv i et lønmodtagerperspektiv’ er et stort survey, hvor der er udsendt spørgeskemaer til ca. 30.000 seniorer.

Undersøgelsen skal belyse push- og stay-faktorer samt seniorers holdninger og tanker til arbejdsliv og tilbagetrækning. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø står for undersøgelsen.

Se en kort beskrivelse af medarbejderundersøgelsens formål og analyser (engelsk)

Study Protocol

Kontaktperson

Lars L. Andersen, professor, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
lla@nfa.dk

Undersøgelse 3. SeniorArbejdsLiv i et praksis- perspektiv

‘SeniorArbejdsLiv i et praksisperspektiv’ går i dybden med seniorers tanker og adfærd i forhold til push- og stay-faktorer.

Desuden interviewes topchefer, HR/AMR-chefer, tillidsfolk og arbejdsmiljørepræsentanter om, hvordan seniorpolitik praktiseres på virksomhederne.

Undersøgelsen foretages via kvalitative interview blandt seniorer på forskellige typer af arbejdspladser. TeamArbejdsliv står for undersøgelsen.

Kontaktperson

Flemming Pedersen, direktør, TeamArbejdsliv
flemp@teamarbejdsliv.dk