Kontakt

Har du generelle spørgsmål til SeniorArbejdsLiv-projektet, til en af de tre forskningsundersøgelser eller til kommunikationsindsatsen i SeniorArbejdsLiv finder du kontaktoplysninger her

Kommunikation og presse

Niels Geisle – kommunikationskonsulent, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.
Tlf: 39165488, nge@vfa.dk

De tre forskningsundersøgelser

Delundersøgelse 1. der undersøger seniorarbejdslivet ud fra et arbejdsgiverperspektiv

Kontaktperson: Per H. Jensen – professor, Aalborg Universitet:

Delundersøgelse 2. som undersøger seniorarbejdslivet i et lønmodtagerperspektiv

Projektleder og kontaktperson: Lars L. Andersen – professor, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø: lla@nfa.dk

Delundersøgelse 3. der undersøger seniorarbejdslivet i et praksisperspektiv

Kontaktperson: Flemming Pedersen – direktør, TeamArbejdsliv: flemp@teamarbejdsliv.dk