Temarapport om fleksibilitet i tid og rum

Denne rapport sammenfatter erfaringer med forskellige former for arbejdsmæssig fleksibilitet i tid og rum. Det drejer sig bl.a. om nedsat tid, fleksibel arbejdstid og hjemmearbejde. Rapporten er skrevet ud fra kvalitative interview med ledere og medarbejderrepræsentanter fra otte virksomheder. Resultaterne peger på, at der både er gevinster og omkostninger forbundet med øget fleksibilitet i tid og rum.

Download temarapporten her: Seniorer og fleksibilitet i tid og rum

Ændre dit samtykke til brug af cookies